За балета

Ballet Class (Балет) 

Голямо място в съкровищницата на световната култура е отредено на танцовото изкуство. Танцът е един постоянен спътник на човека. Той присъства от най-древните времена в живота на човека, в трудовата му дейност, изразява преживяната радост, любов, мъка и т.н. Танцът е в неразривната част от духовната култура.

Балетното изкуство е най-висшата форма, до която достига в своето многовековно съществуване танцът.

В школата се преподава по методиката на Руската класическа школа. Балетния педагог е този който посреща детето в балетната зала, въвежда го в танцовата азбука, обучава го в сложни двигателни навици. Преподавателят развива у детето не само психо-физически качества, но също така и нравствени, морално-волеви и естетически. Преди всичко учителят е възпитател и приятел, който влияе върху личностното формиране на децата, като има за задача да развие интелектуалните и творчески способности на обучаващите се.

Децата, занимаващи се с балет имат по-добро физическо развитие, по-рядко боледуват. Те са по-сръчни, двигателно по-активни, с по-добра стойка на тялото, с по-плавни и координирани движения. Също така те се научават на чувство за ритъм и любов към музиката. Не на последно място е изграждането и на положителни личностни качества като: дисциплинираност, организираност, самостоятелност.

Физическото и психическо формиране на 3-4 годишните деца дава възможност за начални занимания с танци. Не трябва да се забравя обаче, че в тази възраст децата се отличават с повишена възбудимост и емоционална неустойчивост. Поради тази причина физическите упражнения трябва да се провеждат под формата на игра.

През периода от 5 до 6 години, детето с по-голяма лекота и координация изпълнява движенията. Постепенно за него стават достъпни по-сложните танцови стъпки.

При децата от първи до трети клас точността на движенията все още е слабо развита. Това налага специално внимание от страна на балетния преподавател за облекчаване на движенията и комбинациите.

Средната училищна възраст е не само най-критичния период в живота на детето, а и най-труден от гледна точка на организация на учебен процес. От една страна нараства способността да управляват вниманието си, но от друга страна децата понякога не могат да се справят с голямото разнообразие от впечатления и преживявания. На 10-14 годишните деца творческото развитие трябва да бъде насочено към увеличаване обема от знания, развитие на въображението, фантазията и креативното двигателно мислене.

Ето защо, при обучението на децата се използва оригинална методика на преподаване. Методиката съдържа своите тайни — игра  и психологически моменти за работа с най-малките. Класическите движения се редуват с танцувални игри и с упражнения за развитие на чувство за ритъм. По този начин се разкриват емоциите на едно детенце и най-малките балеринки получават удоволствие от танца.

Задачи на балетния педагог

Цялата работа на балетния педагог е насочена към овладяването на основните класически форми и език на класическия танц.

Първоначално педагогът запознава децата с терминологията на класическия танц, започва се със семпъл екзерсис на танца и среда в суха форма.

Основните цели на педагога

да изгради правилна постановка на тялото;

чувство за ритъм и усещане за движение;

да възпита в децата прецизност, сериозно отношение, самоконтрол, способност за самонаблюдение, физическа и психическа устойчивост.

Учебен процес

записването в балетната школа става по всяко време на годината;

да се занимават могат всички, навършили 3 години. Горна възрастова граница няма;

школата предлага обучение в групи по 2 пъти седмично, както и индивидуални занимания;

учебният час в балетна школа на Влада Парфенова е с продължителност — 50 минути, а за най-малките деца /3-5г./ е 30 — 40 минути.

Правилник за родители

Родителите могат да присъстват по време на урока.

Желателно е всички родители да изключват телефоните си по време на урока.

Не се препоръчва говорене по време на урока.

Не е желателно влизане и излизане по време на урока.

 Пазете тишина в балетната зала по време на урока, за да не нарушавате концентрацията и вниманието на вашите деца.

Сподели в социални мрежи

Опубликовать в Одноклассники